Пријави се за Клуб програмера

Здраво,

Клуб треба да окупља студенте који имају посебно интересовање за програмирање и развој софтвера.
Клуб има правилник о раду којим се регулишу сва питања у вези са радом клуба. Рад клуба се одвија кроз заједничке састанке, семинаре, пројекте и друге области сарадње.

Области Вашег интересовања
  Алгоритми
  Програмски језици
  Веб програмирање
  Роботика и интернет ствари
  Теорија израчунљивости
  Компјутерске игре